8bitu.cz - ezin o elektronice, eletrotechnice a matematice

Jít k navigaci - Jít k vyhledávání


Základy elektrotechniky - 12 - Theveninův teorém a děliče napětí

Kategorie: Základy

Pánové Leon Charles Thevenin (1857-1926) a Edwarda Lawryho Norton (1898-1983) nám připravili dva teorémy, které nám umožňují zjednodušování lineárních elektrických obvodů. Potřebuje-li zkoumat nějaký lineární obvod tak, že nás zajímat pouze dvě jeho svorky můžeme ho zjednodušit pomocí jednoho ze dvou uvedených teorémů.

Základy elektrotechniky - 11 - Metody řešení lineárních elektrických obvodů

Kategorie: Základy

V tomto dílu seriálu základů elektrotechniky se začneme zabývat metodami řešení lineárních elektrických obvodů. A odbočíme tak od zdrojů, které nás tížili několik předchozích dílů. Taky se podíváme na děliče proudu.

728x90.gif Reklamní sdělení

Základy elektrotechniky - 10 - Spojování zdrojů

Kategorie: Základy

Stejně jako v minulém díle se bude dál zabývat zdroji napětí a proudu a tentokráte jejich spojováním a řazením a to jak sériovým a paralelním tak i kombinovaným a anti-zapojeními.

Základy elektrotechniky - 9 - Impedanční přizpůsobení

Kategorie: Základy

V tomto díle budeme pokračovat v povídání o zdrojích a konkrétně se podíváme, kdy nastává maximální přenos energie do zátěže

Základy elektrotechniky - 8 - Zdroje proudu

Kategorie: Základy

Ideální zdroj proudu je imaginární zdroj, který do připojené zátěže cpe konstantní proud. Imaginární je proto, že takto se žádný zdroj nechová. Reálný zdroj proudu má vnitřní vodivost (odpor), který je k němu připojen paralelně

Základy elektrotechniky - 7 - Zdroje napětí

Kategorie: Základy

Několika následujících dílech se budeme bavit převážně o lineárních obvodech a o jejich řešení, počítání a návrhu. Lineární obvody jsou takové obvody, které obsahují pouze lineární součástky. A začneme si povídáním o zdrojích.

Základy elektrotechniky - 6 - Děliče napětí, Transfigurace trojuhelník hvězda.

Kategorie: Základy

Díl, v pořadí již šestý, si klade za úkol vás seznámit s problematikou napěťových děličů. Než se ale k tomuto tématu dostane, osvětlí ne příliš oblíbené téma, a to transfiguraci trojúhejník - hvězda.

Základy elektrotechniky - 5 - Kirchhoffovy zákony

Kategorie: Základy

Jsou to zákony, jejichž znalost v elektronice je nezbytností a nutností. Pokud pracujete s elektronikou a neznáte je, je to jako byste řídili auto a neznali dopravní předpisy ? neznali je vůbec, ani nevěděli, co znamená to červené světýlko na té zahnuté tyčce.

Základy elektrotechniky - 4 - Práce, Výkon, Řazení rezistorů

Kategorie: Základy

Obsah tohoto článku je jasný již z nadpisu. Bude o el. práci, výkonu a přidáme i účinnost. Dále bude obsahovat sériové, paralelní a kombinované řazení odporů.

Základy elektrotechniky - 3 - Ohmův zákon

Kategorie: Základy

Co je to el. napětí, co Ohmův zákon a co voltampérové charakteristiky. Pokud to nevíte a vědět byste to chtěli, je tento článek jako stvořen právě pro vás.

Základy elektrotechniky - 2 - Náboj, Proud a Odpor

Kategorie: Základy

V tomto díle si rozdělíme látky podle elektrické vodivosti, povíme si, co je to el. náboj a co proud. Definujeme si el. odpor a el. vodivost.

Základy elektrotechniky - 1 - Úvod

Kategorie: Základy

Úvodní díl seriálu základy elektrotechniky nám poví o tom, čím se seriál bude zabývat a nastíní jeho předběžný rozsah.


Novinky Další novinky

[25. 06.]  A tentokráte vás zdravím z města New York.
[17. 06.]  Zdravim vas z Bostonu vazeni ctenari.
[10. 03.]  Tak jsem pro Vás připravil novou anketu. A snažím se pokračovat na projektu jehož výsledky bych zde rád zveřejnil, ale poněkud mě brzdí diplomová práce a práce.
[30. 01.]  Omlouvám se za nečinnost způsobenou značným nedostatkem času. Nevím, ale jestli se mi to podaří změnit. To víte, člověk stárne a jeho čas je potřeba jinde než na internetu.
[07. 03.]  Po dlouhé době jsme pro vás přichystali novou anketu - najdete ji níže v pravém panelu.

Reklama

Sádrokartony Karel Richter - sádrokartony a suché stavby Brno

Okruháři.cz

Virtuální operátor GoMobil - levné volání

Programujte.com

Léčivé obrazy - enkaustika Lenka Blažíková

Keramika Věra Coufalová - užitková keramika

Anketa

Jaký další modul byste ocenili v softwaru DSE?

RC články - pasivní

RC články - aktivní

Normované filtry

Syntetické indukčnosti

Materiálové tabulky

COM terminál

Design pro 555

Výpočet transformátoru

Výpočet uPásku

Výpočet štěrbinového vedení

Návrh Step-Up měniče

Návrh invertujícího měniče

Transfigurace trojúhelník-hvězda

Předřadník a bočník