Jít k navigaci - Jít k vyhledávání


Základy elektrotechniky - 8 - Zdroje proudu

30. 10. 08 - 00:07. Napsal Jiří Chytil. Přečteno 29592x.

Ideální zdroj proudu je imaginární zdroj, který do připojené zátěže cpe konstantní proud. Imaginární je proto, že takto se žádný zdroj nechová. Reálný zdroj proudu má vnitřní vodivost (odpor), který je k němu připojen paralelně

468x60.gif Doporučujeme virtuálního opertátora GoMobil.cz | Reklamní sdělení

Ideální zdroj proudu

Tato vniřní vodivost omezuje maximální napětí, které může být na svorkách reálného zdroje proudu. Vnitřní odpor ideálního zdroje proudu = ∞Ω

Schematické značky zdrojů napětí proudu
Obrázek č. 1 - Schematické značky zdrojů napětí proudu
Zapojení ideálního zdroje proudu
Obrázek č. 2 - Zapojení ideálního zdroje proudu

V zapojení ideálního zdroje se vyskytuje pouze ideální zdroje proudu a zátěž, Na výpočet nám opět stačí jen Ohmův zákon v základním tvaru:

Vzorce pro výpočet na ideálním zdroji napětí
 • U0 ... napětí zdroje naprázdno, tedy bez zátěže
 • URz ... napětí na zátěži
 • Ik ... je proud zdroje na krátko, tedy s zkratovanými výstupními svorkami
 • I ... proud tekoucí zdrojem
 • Rz ... je odpor zátěže

Ze vztahu vidíme, že roste roste úměrně s rostoucí ohmickou hodnotou odporu, tedy čím je ohmická hodnota zátěže vyšší, tím vyšší musí být napětí aby do zátěže vnutilo požadovaný proud.

Reálný zdroj proudu

Zapojení reálného zdroje napětí
Obrázek č. 3 - Zapojení reálného zdroje proudu

U reálného zdroje nám přibývá jedena vodivost (rezistor). Je ve schématu vyznačen jako Gi. Prochází-li touto vodivostí proud vzniká na ní dle Ohmova zákona úbytek napětí a právě tento úbytek napětí určuje hodnotu napětí, která bude na výstupu reálného zdroje proudu. Proud procházející vodivost je-li zdroj nezatížen je roven proudu ideálního, k němuž je paralelně připojená zmíněná vodivost. Zároveň je tento proud roven proudu, který teče zkratovanými svorkami.

Vzorce pro výpočet na reálném zdroji proudu
 • U0 ... napětí zdroje naprázdno, tedy bez zátěže
 • URz ... napětí na zátěži
 • Ik ... je proud zdroje na krátko, tedy s zkratovanými výstupními svorkami
 • I ... proud tekoucí zdrojem
 • IGi ... proud tekoucí vnitřní vodivostí
 • IRz ... proud tekoucí zátěží
 • Rz ... je odpor zátěže
 • Ri ... je vnitřní odpor
 • Gi ... je vnitřní vodivost

Příklady:

1) Vypočítejte vnitřní vodivost (odpor) reálného zdroje proudu, je-li proud na krátko 350mA a napětí na prázdno 30V

2) Vypočítejte pokud Ik je napětí na prázdno 10V a při připojení odporu 100Ω pokelsne na polovinu

Zobraz řešení příkladů

Příklad první: Počítáme rovnou ze vzorce a výsledek je 11,7mS; 85,71Ω

řešení příkladu

Příklad druhý: Výsledný proud je 100mA

řešení příkladu


Autor
Jiří Chytil

Jiří Chytil27 let

Šéfredaktor 8bitu.cz. V současné době je studentem doktroského studia na Ústavu teoretické a experimantální elektroniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Mezi jeho koníčky patří elektrotechnika, bastlení, programování a hudba.


Novinky Další novinky

[25. 06.]  A tentokráte vás zdravím z města New York.
[17. 06.]  Zdravim vas z Bostonu vazeni ctenari.
[10. 03.]  Tak jsem pro Vás připravil novou anketu. A snažím se pokračovat na projektu jehož výsledky bych zde rád zveřejnil, ale poněkud mě brzdí diplomová práce a práce.
[30. 01.]  Omlouvám se za nečinnost způsobenou značným nedostatkem času. Nevím, ale jestli se mi to podaří změnit. To víte, člověk stárne a jeho čas je potřeba jinde než na internetu.
[07. 03.]  Po dlouhé době jsme pro vás přichystali novou anketu - najdete ji níže v pravém panelu.

Reklama

Sádrokartony Karel Richter - sádrokartony a suché stavby Brno

Okruháři.cz

Virtuální operátor GoMobil - levné volání

Programujte.com

Léčivé obrazy - enkaustika Lenka Blažíková

Keramika Věra Coufalová - užitková keramika

Anketa

Jaký další modul byste ocenili v softwaru DSE?

RC články - pasivní

RC články - aktivní

Normované filtry

Syntetické indukčnosti

Materiálové tabulky

COM terminál

Design pro 555

Výpočet transformátoru

Výpočet uPásku

Výpočet štěrbinového vedení

Návrh Step-Up měniče

Návrh invertujícího měniče

Transfigurace trojúhelník-hvězda

Předřadník a bočník