Jít k navigaci - Jít k vyhledávání


SuperSériový Přenos SST

26. 10. 06 - 19:33. Napsal Jiří Chytil. Přečteno 6073x.

SuperSériový přenos (SuperSerialTransfer - SST) dat je můj pracovní název pro systém, který je schopen, pomocí dvou vodičů (zemnící a datový), vysílat dva různé signály. Na vstupu vysílače jsou dva vstupy a na výstupu přijímače jsou dva výstupy. Zapojení je realizováno jen pomocí základních součástek. Nejsou použity žádné mikroprocesory nebo tak.

468x60.gif Doporučujeme virtuálního opertátora GoMobil.cz | Reklamní sdělení

Základním principem tohoto zapojení je využívání kladných a záporných úrovní napětí. Kladné úrovně se používají pro hlavní datový signál a úrovně záporné se používají pro signály řídící (nebo třeba dva signály datové nebo cokoliv). Převodní součástkou mezi kladnými a zápornými napětími jsou optočleny. Na výstupu vysílače jsou potom zapojeny tranzistory. Jeden problém zde ovšem je a to ten, že nelze vysílat oba signály najednou, protože to zaprvé není možné a zadruhé by to zničilo výstupní tranzistory BC337. Proto je nutné toto ošetřit a jednomu signálu dát větší prioritu. Je zde několik možných způsobů ošetření jeden spočívá v zapojení rezistoru mezi tranzistory a druhý je o tom, že prostě nedovolíme otevřít tranzistor pokud je jiný už otevřený a nebo prostě otevřený tranzistor zavřeme a otevřeme druhý, toto řešení využívám i já a vyšší priority má záporný řídící signál.

Mechanický tlačítkový vysílač neošetřený proti zkratování zdroje

schéma zapojení mechnického tlačítkového vysílače pro SST
Obrázek č. 1 - Schéma zapojení mechnického tlačítkového vysílače pro SST

Toto provedení je sice velice jednoduché ale při stisku obou tlačítek byste vyzkratovaly zdroj. Proto je třeba toto ošetřit.

Mechanický tlačítkový vysílač ošetřený proti zkratování zdroje

schéma zapojení mechnického tlačítkového vysílače pro SST s ošetřením proti zkratování zdroje
Obrázek č. 2 - Schéma zapojení mechnického tlačítkového vysílače pro SST

V tomto zapojení má vyšší prioritu signál -5V. Pokud toto zapojení chcete realizovat pomocí dvou stejných odporů můžete využít následujícího zapojení.

schéma zapojení mechnického tlačítkového vysílače pro SST s ošetřením proti zkratování zdroje s využitím vdou stejných odporů
Obrázek č. 3 - Schéma zapojení mechnického tlačítkového vysílače pro SST

Vysílač TTL to SST (SuperSerialTransfer)(CMOS to SST)

schéma zapojení vysílače pro SST se zdrojem z TTL nebo CMOS
Obrázek č. 4 - Schéma zapojení vysílače pro SST

na schématu chybí ochranný odpor před diodou optočlenu hodnota např 1k

Použity jsou integrované obvody s 6 invertory a to 7404 pro logiku TTL a 40106 pro logiku CMOS. Systém je ještě třeba obohatit o vyloučení sepnutí obou tranzistorů.

Vysílač TTL to SST (CMOS to SST) s preferovaným záporným signálem.

schéma zapojení vysílače pro SST se zdrojem z TTL nebo CMOS s ošetřením sepnutí obou tranzistorů.
Obrázek č. 5 - Schéma zapojení vysílače pro SST

na schématu chybí ochranný odpor před diodou optočlenu hodnota např. 1k

Tento systém je řešen pomocí logiky. Lze ale použít i řešení pomocí rezistorů jako u tlačítkových spínačů. Tyto rezistory se umisťují mezi tranzistory.

Nyní se přesunu k problematice přijímačů signálu SST. Ty jsou stejně jako obvody vysílačů řešeny pomocí optočlenu, který slouží pro převod napěťové úrovně. Přijímač, jako nápad, vznikl dříve než vysílač. Napadl mě v jedné nudné hodině, myslím že to byla čeština, ale to není důležité. Důležité je řekl bych schéma:

Přijímač signálu SST to TTL/CMOS

schéma zapojení přijímače pro SST s výstupem TTL nebo CMOS logiky
Obrázek č. 6 - Schéma zapojení přijímače pro SST

Ze schématu, myslím, vyplívá všechno potřebné. Hodnoty rezistorů je třeba upravit pro konkrétní optočleny případně si s tím lze ještě trochu vyhrát. Šumovou odolnost sem zatím ještě nezkoušel, ale na krátké vzdálenosti funguje bez problémů. Momentálně nemám po ruce měřící přístroje. Ale při ručním ovládání může být vzdálenost značná (a to díky nízké frekvenci). Asi nestihnete mačkat tlačítka v Mhz.

Toto řešení jsem vymyslel proto, že jsem potřeboval pomocí dvou-linky (zazděné) vést více signálu a nechtělo se mi je různě kódovat a tak dál; potřeboval jsem to udělat jednoduše a levně (šlo to ze šuplíkových zásob). Největší nevýhodou tohoto zapojení je nutnost mít záporné napětí na vysílači.

Korekturu provedl Petr BlažíkAutor
Jiří Chytil

Jiří Chytil27 let

Šéfredaktor 8bitu.cz. V současné době je studentem doktroského studia na Ústavu teoretické a experimantální elektroniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Mezi jeho koníčky patří elektrotechnika, bastlení, programování a hudba.


Novinky Další novinky

[25. 06.]  A tentokráte vás zdravím z města New York.
[17. 06.]  Zdravim vas z Bostonu vazeni ctenari.
[10. 03.]  Tak jsem pro Vás připravil novou anketu. A snažím se pokračovat na projektu jehož výsledky bych zde rád zveřejnil, ale poněkud mě brzdí diplomová práce a práce.
[30. 01.]  Omlouvám se za nečinnost způsobenou značným nedostatkem času. Nevím, ale jestli se mi to podaří změnit. To víte, člověk stárne a jeho čas je potřeba jinde než na internetu.
[07. 03.]  Po dlouhé době jsme pro vás přichystali novou anketu - najdete ji níže v pravém panelu.

Reklama

Sádrokartony Karel Richter - sádrokartony a suché stavby Brno

Okruháři.cz

Virtuální operátor GoMobil - levné volání

Programujte.com

Léčivé obrazy - enkaustika Lenka Blažíková

Keramika Věra Coufalová - užitková keramika

Anketa

Jaký další modul byste ocenili v softwaru DSE?

RC články - pasivní

RC články - aktivní

Normované filtry

Syntetické indukčnosti

Materiálové tabulky

COM terminál

Design pro 555

Výpočet transformátoru

Výpočet uPásku

Výpočet štěrbinového vedení

Návrh Step-Up měniče

Návrh invertujícího měniče

Transfigurace trojúhelník-hvězda

Předřadník a bočník