Jít k navigaci - Jít k vyhledávání


Elektronické (ideální) diody

10. 01. 15 - 15:00. Napsal Jiří Chytil. Přečteno 8463x.

Během studia jsem se zabýval možnostmi použití elektronických diod v zátěžích. O těchto diodách jsem potom publikoval několik článků a zde jsou na ně odkazy.

468x60.gif Doporučujeme virtuálního opertátora GoMobil.cz | Reklamní sdělení

Elektronické diody pro použití v bipolárních elektronických zátěžích

Abstrakt: Příspěvek se zabývá vybranými vlastnostmi elektronických diod pro použití jako součásti elektronické zátěže. Prve jsou zde nastíněny vlastnosti a běžné použití elektronických diod. Dále je uveden návrh několika možných použití elektronické diody v regulačním obvodu. Na závěr je obsaženo měření přechodových charakteristik jedné z uvedených konstrukcí.

Článek byl vydán v časopise Elektrorevue. Odkaz na stažení: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/analogova-technika--vzajemny-a-d-prevod/0/elektronicke-diody-pro-pouziti-v-bipolarnich-elektronickych-zatezich--electronic-diode-used-in-bipolar-electronic-loads-/

Můstkový usměrňovač pro elektronické zátěže složený z ideálních diod

Abstrakt: Příspěvek se zabývá elektronickými můstkovými usměrňovači pro vysokoproudé elektronické zátěže. Uvedené řešení minimalizuje napěťový úbytek na můstkovém usměrňovači a tím také zkreslení signálu v oblasti nízkých vstupních proudů. V porovnání s klasickými nebo Schottkyho diodami dosahují elektronické (také zvané jako ideální) diody nižších napěťových úbytků a z toho vyplývajících nižších tepelných ztrát. Jako spínače můstku jsou použity tranzistory MOSFET s velmi nízkým odporem kanálu v sepnutém stavu. Běžně jsou elektronické usměrňovače používány jako synchronní usměrňovače ve spínaných zdrojích.

Článek byl vydán jako součást sborníku na konferenci I2PhDW. Odkaz na stažení sborníku vněmž je článek: http://www.eaiib.agh.edu.pl/files/1830/Conference_Digests_2014_1.pdf

Praktická realizace můstkového usměrňovače založeného na ideálních diodách

Abstrakt: Článek pojednává o praktické realizaci můstkového usmrňovače tvořeného elektronickými diodami pro použití ve vysokoproudých zátěžích. Uvedené řešení minimalizuje napěťové úbytky na nelinearitu zátěže v oblastech malých vstupních napětí. V porovnání s křemíkovími či Schottkyho diodami dosahují diody elektronické (také nazývané jako ideální) výrazně nižších napěťových úbytků a tím i výkonových ztrát. Jako usměrňující prvky jsou v mustkovém usměrňovači použity tranzistory MOSFET s nízkým odporem RDSon (nízké jednotky miliohmů). V dnešní době jsou ideální usměrňovače užívány jako součást spínaných zdrojů (synchronní usměrňovače) a začínají být využívany i jako usměrňovače můstkové pro kmitočty okolo 50 Hz.

Článek byl vydán v poslkém časopise IAPGOS (je psán anglicky) IAPGOS. Odkaz na stažení: http://e-iapgos.pl/abstracted.php?level=5&ICID=1130202Autor
Jiří Chytil

Jiří Chytil27 let

Šéfredaktor 8bitu.cz. V současné době je studentem doktroského studia na Ústavu teoretické a experimantální elektroniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Mezi jeho koníčky patří elektrotechnika, bastlení, programování a hudba.


Novinky Další novinky

[25. 06.]  A tentokráte vás zdravím z města New York.
[17. 06.]  Zdravim vas z Bostonu vazeni ctenari.
[10. 03.]  Tak jsem pro Vás připravil novou anketu. A snažím se pokračovat na projektu jehož výsledky bych zde rád zveřejnil, ale poněkud mě brzdí diplomová práce a práce.
[30. 01.]  Omlouvám se za nečinnost způsobenou značným nedostatkem času. Nevím, ale jestli se mi to podaří změnit. To víte, člověk stárne a jeho čas je potřeba jinde než na internetu.
[07. 03.]  Po dlouhé době jsme pro vás přichystali novou anketu - najdete ji níže v pravém panelu.

Reklama

Sádrokartony Karel Richter - sádrokartony a suché stavby Brno

Okruháři.cz

Virtuální operátor GoMobil - levné volání

Programujte.com

Léčivé obrazy - enkaustika Lenka Blažíková

Keramika Věra Coufalová - užitková keramika

Anketa

Jaký další modul byste ocenili v softwaru DSE?

RC články - pasivní

RC články - aktivní

Normované filtry

Syntetické indukčnosti

Materiálové tabulky

COM terminál

Design pro 555

Výpočet transformátoru

Výpočet uPásku

Výpočet štěrbinového vedení

Návrh Step-Up měniče

Návrh invertujícího měniče

Transfigurace trojúhelník-hvězda

Předřadník a bočník