Jít k navigaci - Jít k vyhledávání


ASCII tabulka

12. 02. 12 - 20:00. Napsal Jiří Chytil. Přečteno 10075x.

ASCII ( American Standard Code for Information Interchange) Je to kódová tabulka definující binární vyjádření číslic znaků anglické abecedy a speciálních a řídících znaků. ASCII používalo původně 7 bitový formát, nyní se používá formát osmibitový, do nějž byly přidány znaky abeced jiných jazyků.

468x60.gif Doporučujeme virtuálního opertátora GoMobil.cz | Reklamní sdělení
Dec Hex Zkr Poznámka
0 00 NUL Null character
1 01 SOH Start of Header
2 02 STX Start of Text
3 03 ETX End of Text
4 04 EOT End of Transmission
5 05 ENQ Enquiry
6 06 ACK Acknowledge
7 07 BEL Bell
8 08 BS Backspace
9 09 HT Horizontal Tab
10 0a LF Line Feed
11 0b VT Vertical Tab
12 0c FF Form Feed
13 0d CR Carriage Return
14 0e SO Shift Out
15 0f SI Shift In
16 10 DLE Data Link Escape
17 11 DC1 (XOn)
18 12 DC2
19 13 DC3 (XOff)
20 14 DC4
21 15 NAK Negative Acknowledge
22 16 SYN Synchronous Idle
23 17 ETB End of Transmission Block
24 18 CAN Cancel
25 19 EM End of Medium
26 1a SUB Substitute
27 1b ESC Escape
28 1c FS File Separator
29 1d GS Group Separator
30 1e RS Record Separator
31 1f US Unit Separator
32 20 SPACE (mezera)
33 21 !
34 22 "
35 23 #
36 24 $
37 25 %
38 26 &
39 27 '
40 28 (
41 29 )
42 2a *
43 2b +
44 2c ,
45 2d -
46 2e .
47 2f /
48 30 0
49 31 1
50 32 2
51 33 3
52 34 4
53 35 5
54 36 6
55 37 7
56 38 8
57 39 9
58 3a :
59 3b ;
60 3c <
61 3d =
62 3e >
63 3f ?
64 40 @
65 41 A
66 42 B
67 43 C
68 44 D
69 45 E
70 46 F
71 47 G
72 48 H
73 49 I
74 4a J
75 4b K
76 4c L
77 4d M
78 4e N
79 4f O
80 50 P
81 51 Q
82 52 R
83 53 S
84 54 T
85 55 U
86 56 V
87 57 W
88 58 X
89 59 Y
90 5a Z
91 5b [
92 5c \
93 5d ]
94 5e ˆ
95 5f _
96 60 `
97 61 a
98 62 b
99 63 c
100 64 d
101 65 e
102 66 f
103 67 g
104 68 h
105 69 i
106 6a j
107 6b k
108 6c l
109 6d m
110 6e n
111 6f o
112 70 p
113 71 q
114 72 r
115 73 s
116 74 t
117 75 u
118 76 v
119 77 w
120 78 x
121 79 y
122 7a z
123 7b {
124 7c |
125 7d }
126 7e ˜
127 7f DEL
Tabulka č. 1 - 7 bitová ASCII tabulka

0x0? 0x1? 0x2? 0x3? 0x4? 0x5? 0x6? 0x7? 0x8? 0x9? 0xA? 0xB? 0xC? 0xD? 0xE? 0xF?
0x?0 cg-1 SP 0 @ P ` p ? ? ? α Ρ
0x?1 cg-2 ! 1 A Q a q ? ? ? ? ä φ
0x?2 cg-3 " 2 B R b r ? ? ? ? β Θ
0x?3 cg-4 # 3 C S c s ? ? ? ? ε
0x?4 cg-5 $ 4 D T d t ? ? ? ? ? Ω
0x?5 cg-6 % 5 E U e u ? ? ? ? σ ü
0x?6 cg-7 & 6 F V f v ? ? ? ? ρ
0x?7 cg-8 ' 7 G W g w ? ? ? ? g π
0x?8 cg-1 ( 8 H X h x ? ? ? ?
x
0x?9 cg-2 ) 9 I Y i y ? ? ? ? -1 y
0x?A cg-3 * : J Z j z ? ? ? ? j ?
0x?B cg-4 + ; K [ k { ? ? ? ? ? ?
0x?C cg-5 , < L \ l | ? ? ? ? ? ?
0x?D cg-6 - = M ] m } ? ? ? ? ? ÷
0x?E cg-7 . > N ^ n ? ? ? ? ñ
0x?F cg-8 / ? O _ o ? ? ? ° ö
Tabulka č. 2 - ASCII tabulka pro displeje s řadičem HD44780, cg - značí pzoci znaku v CG RAM (CHARACTER GENERATOR RAM), otazníky v druhé polovině tabulky nahrazují asi japonské "čmárance"Autor
Jiří Chytil

Jiří Chytil27 let

Šéfredaktor 8bitu.cz. V současné době je studentem doktroského studia na Ústavu teoretické a experimantální elektroniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Mezi jeho koníčky patří elektrotechnika, bastlení, programování a hudba.


Novinky Další novinky

[25. 06.]  A tentokráte vás zdravím z města New York.
[17. 06.]  Zdravim vas z Bostonu vazeni ctenari.
[10. 03.]  Tak jsem pro Vás připravil novou anketu. A snažím se pokračovat na projektu jehož výsledky bych zde rád zveřejnil, ale poněkud mě brzdí diplomová práce a práce.
[30. 01.]  Omlouvám se za nečinnost způsobenou značným nedostatkem času. Nevím, ale jestli se mi to podaří změnit. To víte, člověk stárne a jeho čas je potřeba jinde než na internetu.
[07. 03.]  Po dlouhé době jsme pro vás přichystali novou anketu - najdete ji níže v pravém panelu.

Reklama

Sádrokartony Karel Richter - sádrokartony a suché stavby Brno

Okruháři.cz

Virtuální operátor GoMobil - levné volání

Programujte.com

Léčivé obrazy - enkaustika Lenka Blažíková

Keramika Věra Coufalová - užitková keramika

Anketa

Jaký další modul byste ocenili v softwaru DSE?

RC články - pasivní

RC články - aktivní

Normované filtry

Syntetické indukčnosti

Materiálové tabulky

COM terminál

Design pro 555

Výpočet transformátoru

Výpočet uPásku

Výpočet štěrbinového vedení

Návrh Step-Up měniče

Návrh invertujícího měniče

Transfigurace trojúhelník-hvězda

Předřadník a bočník