Jít k navigaci - Jít k vyhledávání


DSE - Design Software for Electrotechnology

Popis

Software vyvíjený v rámci potřeby návrhu elektronických zařízení v rámci mojí činosti ve společnosti Merebit s.r.o., na Ústavu Radioelektroniky a Ústavu Teoretické a experimentální elektroniky vysokého učení technického v Brně. Software je psán na architektuře .NET v jazyce Visual Basic jako MDI (MULTIDOCUMENT INTERFACE) program. Momentálně je ve fázi vývoje a v rámci toho bych Vás uživatele kteřé se rozhdout software stáhnout a používat o reportování chyb které v programu objeví na email dse@8bitu.cz. Software obsahuje množství modulů pro různé výpočty v elektronice, tabulky a pomůcky pro obvodový design. Moduly jsou označované jako REL (vydané testované), BETA (pro závěrečné testovaní), ALFA (nedokončené pro průběžné testování), TEST (rozepsané moduly). Dle stažené verze např DSE 1.27R - budete mít k dispozici pouze moduly označené jako release. Při stažení DSE 1.27B budou k dispozici moduly BETA i REL a půjdeme-li ještě níže na DSE1.27A potom budou dostupné i moduly pro ALFA testing. Verze TEST neopouštějí můj počítač.

Download

Stažení Releas verze: Není k dspozici
Stažení Beta verze: Verze 0.93
Stažení Alfa verze: Verze 0.93

Verze

Verze 0.93
Verze 0.92
Verze 0.91
Verze 0.90
Verze 0.80

Verze 0.93

Popis verze


Největší novinky ve verzi 0.93: soubory nápovědy pro Release moduly, první dva Release moduly (INA19x a Návrh děliče napětí), opravena chyba v modulu výpočtu komplexních čísel, přidána možnost vložit do reportu vlastní text do hlavičky a patičky reportu, možnost kontroly nové verze (v nastavení), upravena změna velikosti toolboxu, možnost vyhledávání v toolboxu, přidány nadpisy k rozkliknutým obrázkům , načítání doplněno Spash Screenem, částečně zprovozněno menu MDI, možnost ukládání obsahu formulářů ve formátu .xml, možnost soubory otevírat jako drag and drop a nebo aplikaci spouštět přímo samotným souborem, opraveny chyba při výběru rezistorů z Exx řad, implementován systém nástrojů,

Seznam modulů


Výpočet měničů SEPIC (Beta)
Výpočet měničů ZETA (Beta)
Výpočet invertujícího operačního zesilovače (Beta)
Výpočet neinvertujícího operačního zesilovače (Beta)
Výpočet snižujícího měniče (Alfa)
Kombinace rezistorů (Alfa)
Návrh odporového děliče (Beta)
Návrh T a Pí článku (Beta)
Návrh izolačních vzdáleností na DSP (Beta)
Návrh tloušťky vodičů na DSP (Beta)
Tabulky E a R řad (Beta)
Tabulka tloušťky vodičů AWG (Beta)
Výpočet předřadných odporů pro obvody INA19x (Beta)
Výpočet yntetické indukčnost (Alfa)
Modul pro výpočet transfigurace trojuhelník / hvězda (Alfa)
Tabulka vlastností vodičů (Alfa)
Modul pro výpočet kondenzátorů a cívek z jejich fyzikálnách vlastností LC (Alfa)
Modul pro výpočet přeřadníku a bočníku (Alfa)
Výpočet předřadných odporů pro LED a jiné polovodiče (Alfa)
Výpočet zvyšující měniče (Alfa)
Výpočet invertujícího měniče (Alfa)
555 Návrh Časovače (Alfa)
Výpočet převodník U -> I (Alfa)
Výpočet Kondenzátorů a Cívek (Alfa)

Verze 0.92

Popis verze


V této verzi je přidáno dalších 6 modulů dále byl upraven systém kontroly vstupů, vložen modul zvýraznění syntaxe, přidán modul obecných struktur, změměno na visual studio 2012, změměn frame work ze 4.0 na 4.5, Možnost otevírat moduly mimo MDI, přidán PowerPack 10.0, improtována knihovna pro komunikaci s Microchip PIC, implementován modul pro 2D a 3D swarm analýzu, implementována vícevlaknovost, modul pro zobrazování komplexních výsledků, formulář pro náhled obrázků a schémat s možností zoomování kolečkam myši.

Seznam modulů


Výpočet měničů SEPIC (Beta)
Výpočet měničů ZETA (Beta)
Výpočet invertujícího operačního zesilovače (Beta)
Výpočet neinvertujícího operačního zesilovače (Beta)
Výpočet snižujícího měniče (Alfa)
Kombinace rezistorů (Alfa)
Návrh odporového děliče (Beta)
Návrh T a Pí článku (Beta)
Návrh izolačních vzdáleností na DSP (Beta)
Návrh tloušťky vodičů na DSP (Beta)
Tabulky E a R řad (Beta)
Tabulka tloušťky vodičů AWG (Beta)
Výpočet předřadných odporů pro obvody INA19x (Beta)
Výpočet yntetické indukčnost (Alfa)
Modul pro výpočet transfigurace trojuhelník / hvězda (Alfa)
Tabulka vlastností vodičů (Alfa)
Modul pro výpočet kondenzátorů a cívek z jejich fyzikálnách vlastností LC (Alfa)
Modul pro výpočet přeřadníku a bočníku (Alfa)
Výpočet předřadných odporů pro LED a jiné polovodiče (Alfa)

Verze 0.91

Popis verze


V této verzi je přidáno 6 modulů. Je opravena chyba mnohonásobného spuštění modulů. Jsou přidány Tipy na používání DSE. Jsou zrpovozněny funkce Ctrl+C, V, X, A, E. Kde E je export do souboru .txt. Je možnost kopírovat tabulky a to včetně nastavení kopírování. Jdou doplněneny popisky modulů. Bylo opraveno několik desítek objevených chyb a nedostatků.

Seznam modulů


Výpočet měničů SEPIC (Beta)
Výpočet měničů ZETA (Beta)
Výpočet invertujícího operačního zesilovače (Beta)
Výpočet neinvertujícího operačního zesilovače (Beta)
Výpočet snižujícího měniče (Alfa)
Kombinace rezistorů (Alfa)
Návrh odporového děliče (Beta)
Návrh T a Pí článku (Beta)
Návrh izolačních vzdáleností na DSP (Beta)
Návrh tloušťky vodičů na DSP (Beta)
Tabulky E a R řad (Beta)
Tabulka tloušťky vodičů AWG (Beta)
Výpočet předřadných odporů pro obvody INA19x (Beta)

Verze 0.90

Popis verze


První verze stažitelná volně na webu. Výběr modulů, které jsou i po kosmetické stránkce relativně dokončené. Implementovány moduly pro výpočty s komplexními čísly, maticemi a numerické řešení rovnic (pro uživatele neviditelná část). Navíc byl změněn systém přístupu k formulářům což zapříčinilo nemožnost v jedné instanci spusti modul po druhé. Na opravě se ale pracuje.

Seznam modulů


Návrh odporového děliče (Beta)
Návrh T a Pí článku (Beta)
Návrh izolačních vzdáleností na DSP (Beta)
Návrh tloušťky vodičů na DSP (Beta)
Tabulky E a R řad (Beta)
Tabulka tloušťky vodičů AWG (Alfa)
Výpočet předřadných odporů pro obvody INA19x (Alfa)

Verze 0.80

Popis verze


První stažitelná verze, ale pouze přes soukromě zaslaný Link. Pro alfatestování v ní byly uvolněny moduly uvedené ve vedlejším sloupci. Prvořadým úkolem bylo otestovat stabilitu prostředí jako takového.

Seznam modulů


Návrh odporového děliče (Alfa)
Návrh T a Pí článku (Alfa)
Návrh izolačních vzdáleností na DSP (Alfa)
Návrh tloušťky vodičů na DSP (Alfa)
Tabulky E a R řad (Alfa)

Moduly

Návrh odporového děliče (Beta)
Návrh T a Pí článku (Beta)
Návrh izolačních vzdáleností na DSP (Beta)
Návrh tloušťky vodičů na DSP (Beta)
Tabulky E a R řad (Beta)
Tabulka tloušťky vodičů AWG (Alfa)
Výpočet bočníků pro obvody INA19x (Alfa)
Výpočet měničů SEPIC (Beta)
Výpočet měničů ZETA (Beta)
Výpočet invertujícího operačního zesilovače (Beta)
Výpočet neinvertujícího operačního zesilovače (Beta)
Výpočet snižujícího měniče (Alfa)
Kombinace rezistorů (Alfa)
Výpočet yntetické indukčnost (alfa)
Modul pro výpočet transfigurace trojuhelník / hvězda (alfa)
Tabulka vlastností vodičů (alfa)
Modul pro výpočet kondenzátorů a cívek z jejich fyzikálnách vlastností LC (alfa)
Modul pro výpočet přeřadníku a bočníku (alfa)
Výpočet předřadných odporů pro LED a jiné polovodiče (alfa)
Výpočet zvyšující měniče (Alfa)
Výpočet invertujícího měniče (Alfa)
555 Návrh Časovače (Alfa)
Výpočet převodník U -> I (Alfa)
Výpočet Kondenzátorů a Cívek (Alfa)

Návrh odporového děliče (Beta)

Popis modulu


Modul pro návrh odporového děliče z primárních parametrů a to vstpní napětí a buď napětí výstupní nebo dělící poměr. Jako doplňkový parametr může být použit celkový odpor děliče, odpor jednoho z rezistorů nebo proud děliče. Modul krom exaktních hodnot nabídne také nejvýhodnjší kombinaci odporů z vybrané E řady, včetně výpočtu dosažené chyby. Výstupem je text se zadáním a výsledky výpočtů.

Náhled modulu


Návrh T a Pí článku (Beta)

Popis modulu


Modul pro návrh odporových útlumových T a Pí článků pro vf(vysokofrekvenční) obvody. Primárními parametry návrhu jsou vstupní potažmo výstupní impedance a útlu. Modul krom exaktních hodnot nabídne také nejvýhodnjší kombinaci odporů z vybrané E řady, včetně výpočtu dosažené chyby. Navíc je možné váhovat návrh s důrazem na útlum nebo na vstupní impednaci. Výstupem je text se zadáním a výsledky výpočtů.

Modul je ke stažení i samostatně na konci článku Výpočet T a Pí článků

Náhled modulu


Návrh izolačních vzdáleností na DSP (Beta)

Popis modulu


Modul je tabulkou hodnot pro návrh izolačních vzdáloností při návrhu desek plošných spojů Dle normy IPC-D-257, ICP2221. S možností exportu vybraných řádků do textového souboru.

Náhled modulu


Návrh tloušťky vodičů na DSP (Beta)

Popis modulu


Modul je tabulkou hodnot pro návrh tloštěk vodičů pro zvolené oteplení při návrhu desek plošných spojů Dle normy IPC-D-257, ICP2221. S možností exportu vybraných řádků do textového souboru.

Náhled modulu


Tabulky E a R řad (Beta)

Popis modulu


Tabulka E3 - E192 a R5 - R80 řad.

Náhled modulu


Tabulka tloušťky vodičů AWG (Beta)

Popis modulu


Tabulka tloušťky vodičů pro dané proudové zatížení. vycházející z Americké AWG (American wire gauge)

Náhled modulu


Výpočet bočníků pro obvody INA19x (Beta)

Popis modulu


Modul pro výpočet bočníků pro obvody High Side Current INA193, INA194, INA195, INA196, INA197 a INA198, dle zvoleného maximálního měřeného proudu a požadovaného maximálního výstupního napětí. Výstupem je potom exktní řešení a řešení s nejbližším nižším a nejbližším vyšším rezistorem z dané série včetně výpočtu dosažené chyb.

Náhled modulu


Výpočetměničů SEPIC (Beta)

Popis modulu


Modul pro výpočet měničů typu SEPIC (Single-Ended Primary Inductor Convertor). Jsou měniče které jsou schopné vytvéřet na výstupu napětí ze vstupního které může být v určitém rozsahu vyšší i nižší než napětí na výstupu. Jsou tedy použitelné jako stabilizátory napětí například z autobaterie, nebo je možné je využít pro lešpí využití sběrných kondenzátorů. Modul obsahuje nejen výpočet primárních parametrů součástek ale také výpočet jejich dimenzování.

Náhled modulu


Výpočetměničů ZETA (Beta)

Popis modulu


Modul pro výpočet měničů typu ZETA. Jsou měniče které jsou schopné vytvéřet na výstupu napětí ze vstupního které může být v určitém rozsahu vyšší i nižší než napětí na výstupu. Jsou tedy použitelné jako stabilizátory napětí například z autobaterie, nebo je možné je využít pro lešpí využití sběrných kondenzátorů. Modul obsahuje nejen výpočet primárních parametrů součástek ale také výpočet jejich dimenzování.

Náhled modulu


Výpočet invertujícího operačního zesilovače (Beta)

Popis modulu


Modul pro výpočet invertujících operačních zesilovačů a to včetně stejnosměrného posuvu výstupu.

Náhled modulu


Výpočet neinvertujícího operačního zesilovače (Beta)

Popis modulu


Modul pro výpočet neinvertujících operačních zesilovačů a to včetně stejnosměrného posuvu výstupu.

Náhled modulu


Výpočet snižujícího měniče (Alfa)

Popis modulu


Modul pro výpočet Snižujícího měniče (buck convertor, step down convertor). Modul obsahuje nejen výpočet primárních parametrů součástek, ale také výpočet jejich dimenzování.

Náhled modulu


Kombinace rezistorů (Alfa)

Popis modulu


Modul pro výpočet sériové, paralelní či sério-paralelní kombinace rezistorů takové aby z dané sady odporů vytvořila hodnotu co nejblíže hodnotě požadované.

Náhled modulu


Výpočet syntetické indukčnost (Alfa)

Popis modulu


Modul pro výpočet syntetických indukčností. Výpočet (ztrátového) Prescotova a (bezeztrátového) Antoniova syntického induktoru. A syntetického induktoru s paralelním rezistorem. Modul je doplněný o výpočet jakosti Q a impedance Z.

Náhled modulu


Modul pro výpočet transfigurace trojuhelník / hvězda (Alfa)

Popis modulu


Modul umoňuje přepočet mezi zapojením trojúhelníku a hvězdy a naopak. Navíc dokáže vypočítat napětí ve středu zapojení do hvězdy a také výkony jednotlivých větví.

Náhled modulu


Tabulka vlastností vodičů (Alfa)

Popis modulu


Modul s vlastnostmi různých vodivých materiálů (omezená databáze)

Náhled modulu


Modul pro výpočet kondenzátorů a cívek z jejich fyzikálnách vlastností (Alfa)

Popis modulu


Modul výpočet kondenzátorů a cívek z jejich fyzikálnách vlastností umoˇžnuje vypočítat kapacitu z permitivity velikosti mezery a plochy. Nebo naopak dopočítat potřebnou plochu ke kapacitě. Je navíc možné počítat impedanci na daném kmitočtu s tím, že lze připojit sériový nebo paralelní ztrátový rezistor. Modul umožňuje dopočítat i energii a náboj na kondenzátoru. Část pro výpočet cívek umožňuje vypočet (aproximaci) indukčnosti v závislosti na fyzických rozměrech a to i pro vícevrstvé cívky. Navíc je modul sto zohleďnovat materiál a tedy modelovat sériový odpor cívky. Opět je k dispozici výpočet imitancí.

Náhled modulu


Modul pro výpočet přeřadníku a bočníku (Alfa)

Popis modulu


Modul umožňuje počítat předřadníky a bočníky. Navíc umí navrhovat i snímací odpory proudu (pro připojení k voltmetru).

Náhled modulu


Výpočet předřadných odporů pro LED a jiné polovodiče (Alfa)

Popis modulu


Modul umoňuje vytvořit si sériovou větev poskládanou z různých polovodičových součástek a dopočítat k ní sériový rezistor tak aby bylo dosaženo požadovaného proudu.

Náhled modulu


Výpočet předřadných odporů pro LED a jiné polovodiče (Alfa)

Popis modulu


Modul umoňuje vytvořit si sériovou větev poskládanou z různých polovodičových součástek a dopočítat k ní sériový rezistor tak aby bylo dosaženo požadovaného proudu.

Náhled modulu


Výpočet předřadných odporů pro LED a jiné polovodiče (Alfa)

Popis modulu


Modul umoňuje vytvořit si sériovou větev poskládanou z různých polovodičových součástek a dopočítat k ní sériový rezistor tak aby bylo dosaženo požadovaného proudu.

Náhled modulu


Výpočet předřadných odporů pro LED a jiné polovodiče (Alfa)

Popis modulu


Modul umoňuje vytvořit si sériovou větev poskládanou z různých polovodičových součástek a dopočítat k ní sériový rezistor tak aby bylo dosaženo požadovaného proudu.

Náhled modulu